வீட்டில் இருந்து சடலமாக மீட்கப்பட்ட மருத்துவர்..!!பர பரப்பை ஏற்படுத்திய மரணம்..!