வேலைவாய்ப்பு-Accounts Clerk

வேலைவாய்ப்பு
~Accounts Clerk

Gender
~Female

Qualification
~G. C. E A/L Commerce (வேலை அனுபவம் இருந்தால் வணிகப்பிரிவு கட்டாயமில்லை)

Expected
~Basic Accounts Knowledge
~Basic Computer Knowledge
~Basic English Knowledge

Salary
~Interview (கவர்சிகரமான சம்பளம் மற்றும் இதர சலுகைகள்)

ஆர்வமுள்ளவர்கள் what’s up இலக்கத்திற்கு உங்கள் சுயவிபர கோவையை அனுப்பவும்
0770347899

 

Contact :- 0773767899
0212211818

VCON IT PARK (PVT) LTD
NO-100, STANLEYROAD,
JAFFNA