வேலைவாய்ப்பு-Restaurant(Supervisors, Delivery boy, Cleaners)

வேலைவாய்ப்பு
Closing Date – 15/ Jan / 2024
யாழ்ப்பாணத்தில் இயங்கும் உணவகம் மற்றும் தங்ககம் ஒன்றிற்கு பின்வரும் ஊழியர்கள் தேவை.
1. மேற்பார்வையாளர்கள்
2. பணியாளர்கள்
3. வீட்டு பராமரிப்பு ஊழியர்கள்
4. சுத்தம் செய்பவர்கள்.
5. டெலிவரி பாய்.
தொடர்புகளுக்கு
021222 4550
070 222 7100