வேலைவாய்ப்பு-Industrial worker(Male)

Vacancy

Food Restaurant

Industrial worker(Male)

Must be a resident of Jaffna

இழுப்பைகடவை – மன்னார் இல் இயங்கும் உணவகம் ஒன்றிற்கு யாழ் நகரில் பொருள் கொள்வனவு செய்வதற்கு பகுதி நேரமாக பணியாற்ற கொள்வனவு பணியாளர் ஒருவர்

Salary:-
Interview

Location: –
Jaffna

Contact:-
+(94)74 386 3050