இன்று முதல் ஆரம்பம்..!! பாடசாலை மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான தகவல்..!

கல்வி அமைச்சு நாட்டிலுள்ள அனைத்து 1 முதல் 5 ஆம் தர மாணவர்களுக்கு பிரதான உணவுத் திட்டம் ஆரம்பிக்கப்படும் என அறிவித்துள்ளது.இந்த திட்டமானது இன்ற‌யதினம் (25-03-2024) முதல் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.ஊட்டச்சத்து நிபுணர்களின் பரிந்துரைகளை கருத்திற்கொண்டு கல்வி நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிக்கும் முன்னர் மாணவர்களுக்கு இந்த உணவுகள் வழங்கப்படும் என கல்வி அமைச்சு குறிப்பிட்டுள்ளது.

9,134 அரசாங்க பாடசாலைகளில் ஆரம்ப பிரிவில் பயிலும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் 100 இற்கும் குறைவான மாணவர்கள் உள்ள அனைத்துப் பாடசாலைகளையும் உள்ளடக்கி இந்த உணவுத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படவுள்ளது.இதற்காக 09 மாகாண சபைகளுக்கு நேரடியாக வரவு செலவுத்திட்டத்தின் ஊடாக 16,600 மில்லியன் ரூபா நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், உலக உணவுத் திட்டம், அமெரிக்க விவசாயத் திணைக்களம் உட்பட பல நிறுவனங்கள் இதற்கான அனுசரணையை வழங்கியுள்ளதாக கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.