அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது..!! பாடசாலை மாணவிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி..!

அமைச்சரவை பாடசாலை மாணவிகளுக்கு சானிட்டரி நாப்கின் வழங்குவதற்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. இலங்கையின் மொத்த மாணவர் சனத்தொகை சுமார் நான்கு மில்லியன் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இதில் 1.2 மில்லியன் வயது வந்த பெண் மாணவர்கள் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.இந்த மாணவிகளில், மிகவும் பின்தங்கிய பாடசாலைகள், பின்தங்கிய கிராமப்புற பாடசாலைகள், தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பாடசாலைகள், தோட்டப் பாடசாலைகள் மற்றும் ஏழை நகர்ப்புற பாடசாலை மாணவர்களுக்கு இலவச சானிட்டரி நாப்கின்கள் வழங்க உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி 800,000 மாணவிகளுக்கு இம்மாதம் முதல் ஆண்டுதோறும் இலவச சுகாதார சானிட்டரி நாப்கின்கள் வழங்கும் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான கல்வி அமைச்சரின் முன்மொழிவுக்கு இவ்வாறு அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.