அரிய வகை மீனினம் ஒன்று இலங்கையில் கண்டு பிடிப்பு..!!

இறந்த நிலையில் அறியவகை மீனினம் ஒன்று கொழும்பின் புறநகர் பகுதியில் கல்கிஸ்சை கடற்கரையில் கரை ஒதுங்கியுள்ளது.குறித்த மீனினம் கல்குல்லா அல்லது ஹீல்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது.இந்த இனம் முக்கியமாக ஆழ்கடலில் உள்ள பாறைகளுக்கு இடையில் வாழ்கிறது மற்றும் தரைக்கு வராத‌ இனமாகும்.அரியவகையாக காணப்படும் இவை மற்ற மீன்களின் உடல் நிறத்தில் இருந்து வேறுபட்ட தோல் புள்ளிகள் காணப்படும்.

இது உணவாக பயன்படுத்தப்படாத மீன் வகை என மீனவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.ஆழ்கடலில் உள்ள பாறைகளைச் சுற்றி மீனவர்கள் வீசிய வலைகளில் சிக்கியிருக்கலாம் அல்லது போர்க்கப்பல்களிருந்து வெளியேறும் திரவம் தேங்கி நிலத்திற்கு வந்திருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *