இலவச கணனிப்பயிற்சிக்கான விண்ணப்பம்-Computer Graphic Designer (NVQ 4)

இலவச கணனிப்பயிற்சி

வயது எல்லை‍
~16-30

கல்வித்தகுதி
~கா.பொ.த.சா/தரம்

பயிற்சிகாலம்(09)
~6மாதம் உள்ளக பயிற்சி,3மாதம் வெளிக்கள பயிற்சி

~இயலாமை உள்ள இளைஞர்,யுவதிகளுக்கு தங்குமிட வசதிகள் உண்டு.

இடம்
ORHAN
2ஆம் ஒழுங்கை,
பாலவிநாயகர் வீதி,
தவசிக்குளம்,
வவுனியா,

தொடர்புகளுக்கு
0777343531

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *