பிரான்சில் ஆசிரியரை கொ ல் லு ம் முன்னர் பொதுமக்களிடம் உதவி கேட்ட தா க் கு த ல் தா ரி

பாரிஸ் புறநகர் பகுதியில் பாடசாலை ஆசிரியர் கொ ல் லப் படுவதற்கு முன்னர், தா க் கு த ல்தா ரி பொதுமக்களின் உதவியை நாடியதாக அ தி கா ரி கள் தரப்பு தெரிவித்துள்ளது.

பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரிசின் புறநகர் பகுதியில் நேற்றும் உள்ளூர் நேரப்படி மாலை 5.30 மணியளவில், பாடசாலை ஆசிரியர் ஒருவர் இஸ்லாமிய அடிப்படை வா தி யால் கொ டூ ர மாக கொ ல் ல ப் பட்டார்.

க ழு த்து து ண் டா க் கப்பட்ட நிலையில் அந்த ஆசிரியர் கொ ல் ல ப் பட்டதை அடுத்து, தா க்கு தல் தா ரி அப்பகுதியிலேயே நடமாடியதும், பின்னர் பொலிசாரால் கொ ல் ல ப் பட்டார்.

இந்த நிலையில், தா க் கு த ல் தா ரி, அந்த ஆசிரியர் தொடர்பில் பொதுமக்களிடம் உதவி கேட்டது தற்போது வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது.

மேலும், கொல் ல ப் ப ட்ட ஆசிரியரின் உ ட லை புகைப்படமாக பதிவு செய்து அதை, தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவேற்றி, கொ லை செய்துள்ளதை வெளிப்படையாக அறிவித்தும் உள்ளார் என விசா ர ணை அ தி காரி க ள் தரப்பு தற்போது தெரிவித்துள்ளது.

இந்நிலையில், கொ டூ ர கொ லை சம்பவத்தில் தொடர்புடையதாக சந் தே க த் தின் அடிப்படையில் இதுவரை 9 பேரை பிரான்ஸ் பய ங்க ர வா த த டு ப் பு குழு கை து செய்துள்ளது.

கை து செய்யப்பட்டவர்களில் சாமுவேலை கொ லை செய்து பொலிசாரால் சுட் டு க் கொ ல் ல ப்பட்ட 18 வயது இளைஞனின் தாய், தந்தை, தாத்தா, பாட்டி மற்றும் 17 வயது சகோதரனும் உட் ப ட் டு ள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கை து செய்யப்பட்ட நபர்களிடம் தீ வி ர வி சா ர ணை நடைபெற்று வருகிறது.

ரஷ்யாவின் சிசன்ஸ் மாகாணத்தில் செயல்பட்டு வந்த இஸ்லாமிய பிரிவினைவாத குழுவினருக்கும் ரஷ்ய ரா ணு வ த்திற்கும் இடையே 1990-2000 ஆண்டுகளில் ச ண் டை நடைபெற்று வந்தது.

இந்த ச ண் டை யா ல் பா தி க் க ப் பட்ட சிசன்ஸ் மாகாண மக்கள் ஆயிரக்கணக்கனோர் அக தி க ளா க வெளியேறினர். அப்படி அ க தி க ளாக வெளியேறிய ஆயிரக்கணக்கானோருக்கு பிரான்ஸ் அடைக்கலம் வழங்கியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.