மாமியாருக்கு கொ ரோ னா… த ற்கொ லை செய்துகொண்ட மருமகள்

மாமியாருக்கு கொ ரோ னா நோய் தொ ற் று உ று தி செய்யப்பட்டதால் அவருடைய மருமகள் அச் ச த் தில் கிணற்றில் கு தி த் து த ற் கொ லை செய்து கொண்ட சம்பவம் ராசிபுரத்தில் பெரும் ப ர ப ரப் பை ஏற்படுத்தியது.

ராசிபுரத்தில் பெண் ஒருவருக்கு சமீபத்தில் கொ ரோ னா வை ர ஸ் அ றி கு றி இருந்ததை அடுத்து அவருக்கு கொ ரோ னா ப ரி சோ த னை செய்யப்பட்டது. இதில் அவருக்கு கொ ரோ னா உறுதியானது.

இந்த நிலையில் தனது மாமியாருக்கு கொ ரோ னா உ று தி யா கி உள்ளதால் தனது கணவருக்கும், தனக்கும் கொ ரோ னா இருக்கலாம் என்ற அச்ச த் தி ல் அவரது மருமகள் தி டீ ரெ ன கி ண ற் றி ல் கு தி
த்து த ற் கொ லை செய்து கொண்டார். இந்த சம்பவம் ராசிபுரம் பகுதியில் பெரும் ப ர ப ர ப் பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கொ ரோ னா என்பது ஒரு தொ ற் று நோ ய் தான் என்றாலும் த ற் கொ லை செய்து கொள்ள வேண்டிய அளவிற்கு இது அபாயகரமானது இல்லை என்றும் கொ ரோ னா வில் இருந்து ஏராளமானோர் மீண்டு எ ழு ந்து உள்ளார்கள் என்றும் எனவே கொ ரோ னா குறித்த வி ழி ப் பு ணர்வை பொது மக்களுக்கு ஏற்படுத்தவேண்டும் என்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் இந்த சம்பவம் குறித்து கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.