கணவர் குறித்து சித்ராவின் ஆ.வி கூ.றி.ய பகீர் தகவல்… சித்ரா கூறும் அந்த 4 நபர் யார் யார்?

பிரபல சீரியல் மூலம் பிர.ப.லமான நடிகை சித்ரா சமீபத்தில், அவர் தங்.கி.யிருந்த தனியார் ஹோட்டல் அறையில் தூ.க்.கி.ட்டு .த.ற்.கொ.லை செய்துகொண்டார்.

இந்த வழக்கு தொடர்பாக சித்ராவின் கணவர் ஹேம்நாத்தை பொலிசார் கை..து செய்து வி.சா.ர.ணை மேற்கொண்டனர்.

சின்னத்திரை ..ந.டிகை சித்ராவின் ம.ர.ண.ம் தொடர்பாக வெளியான அறிக்கையில், சித்ரா தூ.க்.கு போ.ட்டு த..ற்.கொ.லை செய்துகொண்டார் என கூறப்பட்ட நிலையில், சி.த்.ரா கொ.லை. செய்யப்பட்டு தூ.க்.கி.ல் தொ.ங்.க.வி.ட.ப்பட்டுள்ளார் எனவும், இந்த வ.ழ.க்.கை தீ.வி.ர.மாக .வி.சா.ரி.க்.கவேண்டும் எனவும் சித்ராவின் பெற்றோர் மற்றும் சித்ராவின் ரசிகர்கள் தரப்பில் இருந்து கோ.ரி.க்.கை எ.ழு.ந்.து.ள்ளது.

மேலும் சித்ராவின் வீட்டில் மினி பார் இருக்கின்றது என்று ஹேம்நாத்தின் தந்தை ப.கீர் குற்.ற..ச்.சாட்டை அளித்ததற்கு, சித்ராவின் குடும்பத்தினர் தனது வீட்டையே காணொளியாக காண்பித்தனர்.

இந்நிலையில் சித்ராவின் ஆ.வி..யு.டன் ம.று.ப.டி.யும் பே.சிய போது, அவர் கூறிய விபரங்கள் என்ன என்பதை கா.ணொ.ளி.யில் காணலாம். மேலும் யூரியூப் சேனலை பி.ர.ப.ல.மாக்க இவ்வாறு கூறப்படுகின்றதா என்ற சந்.தே.க.மு.ம் எ.ழு.ந்.துள்ளது.