எப்ப வேணும்னாலும் ஹேமந்த் ஜாலியா இருப்பாராம்.. ஒரு பொண்ணை க.ர்.ப்.ப.மாக்கி.. பு.ட்.டு பு.ட்.டு வைத்த நண்பர்

ஹேமந்த் தினமும் ஒரு உ.ள்.ளா.டை.யை வாங்.கு.ற பழக்கம் இருப்பவராம்.. எப்போ வேண்டுமானாலும் எந்த பெண்களிடமும் கா.சு கொ.டு.த்துவிட்டு ஜா.லி.யாக இருந்துவிட்டு வருவாராம்.. இப்படி ஒரு தகவலை ஹேமந்தின் நண்பர் ரோகித் சொன்னதுதான் கடந்த 2 நாட்களாகவே சித்ராவின் ர.சி.கர்களை அ.தி.ர்.ச்.சி அ.டை.ய வைத்து வருகிறது.

கொஞ்ச நாள் ஓய்.ந்து கி.ட.ந்த சித்ராவின் .ம..ர.ண வ.ழ.க்.கு தற்போது 4 நாட்களாக சூ.டு.பி.டி.த்.து வருகிறது.. அதற்கு காரணம், ஹேமந்த்தின் நண்பர் ரோகித் என்பவர்தான்.. இவர், ஹேமந்த்துக்கு ஜாமீன் த.ரக்.கூ.டா.து என்று ஹைகோர்ட்டில் ம.னு தா.க்.கல் செய்துள்ளார். அத்துடன் ஆ.தா..ரமாக சில ஆ.டி.யோக்களையும் வெளியிட்டு வருகிறார்.

ஆனால், இந்த ஆ.தா.ர.ங்கள் அனைத்தும் இட்.டு.க்.க.ட்டப்பட்டவை, ஜோ.டி.க்.கப்பட்டவை, ஹேமந்த்தை ம.றை.மு.க.மாக கா.ப்.பா.ற்.றும் முயற்.சி.யா.கவே இது இருக்கிறது, இவர் யார் ஹேமந்த்துக்கு ஜாமீன் தர.க்கூ.டா.து என்று சொல்வதற்கு? இவ்வளவு நாள் எங்கிருந்தார்? ஏ.ன் ஆ.டி.யோவை போலீசில் தர.வி..ல்லை? என்றெல்லாம் ஓ.ய்.வு பெ.ற்.ற சிபிஐ இயக்குனர்கள் கேள்வி எ.ழு.ப்பி வருகின்றனர்.. அத்துடன் இந்த ஆடியோ விவகா.ர..மும் சித்ராவின் ம.ர.ண வ.ழ.க்.கை தி.சை.தி.ரு.ப்பும் வகையில் இருப்பதாகவும் கருத்துக்களை சொல்லி வருகின்றனர்.

மேலும், ரோகித் அளித்து வரும் பேட்டிகளில், ஹேமந்த் குறித்து சொல்லப்படும் தகவல்கள் எல்லாம் ப..கீரை கி.ள.ப்புகிறது.. சித்ரா கன்.னி.த்.த.ன்.மை.யுடன் இருக்கிறாரா என்ற சந்.தே.க.ம் ஹே.ம.ந்த்துக்கு ப.ல.மு.றை இருந்ததாம்.. அதை உறுதி செய்துகொள்ள, டாக்டர்களிடம் செ.க்.கப் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னாராம். மேலும் ஹேமந்த் இயல்பாகவே உல்.லா.ச.த்துக்கு ஆ.சை கொ.ண்.டவராம்.

தினமும் ஒரு உ.ள்.ளா.டை.யை வா.ங்.கும் ப.ழ.க்.க.மும் ஹேமந்த்துக்கு இருந்துள்ளது… அதுமட்டுமல்ல, நினைக்கும் நேரத்தில், நினைக்கும் பெண்களிடம் பணத்தை வா.ரி இ.றை.த்து ஜா.லி.யா.கவும் இருப்பாராம்.. ஒரு பெண் தொகுப்பாளரை அப்படி கர்.ப்.ப.மா..க்கி, அந்த க.ரு.வையு.ம் க..லை.த்.தாராம்.. அந்த கேஸ் தி. நகர் ஸ்டேஷனில் நி.லு.வையில் உள்ளதாம்..

இப்படி பல தகவல்களை ரோகித் சொன்னதுதான், சித்ரா ரசிகர்களிடையே அதி.ர்.ச்.சி.யை ஏற்படுத்தி வருகிறது. ஆனால், இப்படிப்பட்ட குணங்களை உடைய ஹேமந்த்துடன், ரோகித் ஏன் கடைசிவரை ந.ட்.பா.க இருந்தார்? ஏன் அப்போதே போலீசில் இதை பற்றி சொல்லவில்லை? குறைந்தபட்சம் சித்ராவிடமாவ.து இதையெல்லாம் சொல்லி அவரை அல.ர்ட் செய்திருக்கலாமே? என்ற ச.ந்.தே.க.ங்களும் எழு.ந்.து வருகின்றன.