ஆண்களை வைத்து வி.பசா.ர.ம் செய்யும் பெண் புரோக்கர் சுந்தரி, ஆண் பா.லி.ய.ல் தொ.ழி.லாளர் பற்றி அதி.ர்.ச்.சியூட்டும் வீடியோ

வி.ப.ரா.சரம் பொதுவாக பெண்களை வைத்தே இடம் பெறுவது வ.ழமை.

வி.ப.ரா.சரம் பொதுவாக பெண்களை வைத்தே இடம் பெறுவது வ.ழமை. அதற்காக ஆண் விப.சாரம் இடம் பெறாமல் இல்லை, கி.கிலோஸ் என அழைக்கப்படும் ஆண் விப.ச்.சாரிகள் பொதுவாக கணவனால் இன்பம் குடுக்க மு.டி.யாத பெண்கள் மத்.தியில் பிரபலம்

இந்த கலாசாரம் இப்போது ஆசிய நாடுகளிலும் ஊருடிவி உள்ளது. தமிழ் நாட்டில் இப்படி ஒரு கும்.பலிடம் வேலைக்கு சேர நினைக்கும் ஒரு ஆண் அவர்களிடம் பேசிய உரையாடல் தற்போது இணையத்தில் வைரல் ஆகி வருகிறது

தான் மீடியா என்று கூறியும் அந்த புரோக்கர் பெண் அவனை க.லா.ய்ப்பது கேட் போரை சிரிக்க வைக்கிறது

அந்த வீடியோவை நீங்களும் பார்த்து ரசிக்க..