வெ.றும் து.ண்டுடன் போட்டோ வெளியிட்ட 23 வயதான பாடகி பிரகதி

தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு அ.டுத்ததாக பெரியளவில் பிரபலமானவது சூப்பர் சிங்கர். பிக்பாஸ் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பே பல லட்சக்கணக்கான ரசிகர்களை கவ.ர்ந்து வருகிறது.

பல ஆண்டுகளாக ஆ.ரம்பித்து தற்போது வரை சீனியர், ஜூனியர் என சீசன்களை ஆரம்பித்து டிஆர்பியை தட்டு தூ.க்கி வருகிறது. தற்போது அதன் தொட.ர்ச்சியாக கொ..ரா…னா லாக்டவுனிற்கு பிறகு சூப்பர் சிங்கர் பல பிரபல பாடகர்களுடன் ஆரம்பித்துள்ளது.

சிங்கப்பூர் தமிழ் பேசும் பெண்ணாக சூப்பர் சிங்கர் நிகழ்ச்சியின் மூலம் முதல் பரிசு வாங்கி பிரப.லமானவர் பாடகி பிரகதி. இதையடுத்து த.மிழில் பல படங்களில் பாடியுள்ளார். சில படங்களில் ந.டித்தும் வந்துள்ளார்.

தற்போது 23 வயதாகிய பிரகதி எல்லை மீ.றிய ஆ.டையில் அதுவும் அ.ங்.க..ங்கள் தெரியும்படியான ஆ.டையை அணிந்து புகைப்படத்தை வெளியிட்டு வருகிறார்.

சமீபத்தில் வெ.று.ம் து..ண்.டு மட்டும் மேலே க.ட்.டிக்கொண்டு போட்டோஹுட் எடுத்து இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார். ரசிகர்கள் இதைப்பார்த்து இதெல்லாம் தேவையா என்று கி.ண்.டல் செய்து கருத்துகளை தெரிவித்து வருகிறார்கள்.