தன்னை க.ற்ப.ழி.த்தவனை தேடி ஜெ.யி.ல் சென்று காதலிக்கும் பெண், காரணம் என்ன தெரியுமா?

தன்னை க.ற்.ப.ழி.த்தவனை தேடி

தன்னை க.ற்.ப.ழி.த்தவனை தேடிஜெ.யி.ல் சென்று காதலிக்கும் பெண், காரணம் என்ன தெரியுமா?

ஒரு பெண்ணை க.ற்.ப.ழி.த்.து அவளது வாழ்கையை சீ.ர.ழி.த்.த ஒருவனை தேடி செல்கிறாள் அந்த பெண்

மிகவும் சந்தோசமாக இருந்த அவளின் வாழ்க்கை அந்த சம்பவத்தின் பின்னர் இருண்டு போகிறது. வேலை குடும்பம் எதிலுமே அவளால் கன்சன்றட் பண்ண முடியாமல் போகவும் அவளால் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் போகிறது

அவன் இருக்கும் ஜெ.யி..லை கண்டு பி.டி.த்து அவனை காதலிக்க தொடங்குகிறாள், அதன் பின் அவளது வாழ்க்கை மெல்ல மெல்ல மாறுகிறது