பூமியை போன்ற புதிய கிரகம் கண்டுபிடிப்பு..!!மனித வாழ்க்கைக்கு சாத்தியமா..?

இரண்டு சர்வதேச வானியலாளர்கள் குழு பூமியை போன்ற ஒரு கிரகத்தை கண்டுபிடித்துள்ளனர்.40 ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவில் உள்ள பூமி மற்றும் வீனஸ் அளவுள்ள மற்றொரு பூமியைப் போன்ற கிரகத்தை கண்டுபிடித்து இதற்கு Gliese 12 b என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக, Gliese 12 b என்று அழைக்கப்படும் இந்த கிரகம், இதுவரை பூமியைப் போன்ற உயிரினங்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது என்று விஞ்ஞானிகள் நம்புகின்றனர்.இதனுடைய மேற்பரப்பு வெப்பநிலை 42 டிகிரி செல்சியஸ் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, ஆனால் அதன் வளிமண்டலம் இன்னும் நிச்சயமற்றதாக இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *