வேலைவாய்ப்பு-Accounts, Delivery boy

1.Accounts
Gender :-Female
Age :-20-30
Qualification :-
HND / A/L Commerce Streams 3 Pass
Salary:-Interview

2.Delivery boy
Gender:-Male
Age:-20-25
Qualification :-
GCE A/L
Salary:-Interview

நேர்முகத்தேர்வு :-

திகதி:-
25/05/2024

நேரம் :-
9.30am – 11.30am

இருபாலை, கோப்பாய், நல்லூர், கல்வியங்காடுக்கு அருகில் இருப்பவர்கள் விரும்பத்தக்கது.

Contact:-
0772487055

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *