வேலைவாய்ப்பு-Cashier

VACANCY

காசாளர் (Cashier)

கணணியில் Bill போட தெரிந்தவராக இருக்க வேண்டும்
சம்பளம் – நேரில் பேசி தீர்மானிக்கப்படும்.

Age – 19-40
Gender – Female
வேலை நேரம் : 10:00 am – 6:00 pm.

Location:
No 1576 KKS Road,
Kondavil

தொடர்புகளுக்கு :
0779912628

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *