வேலைவாய்ப்பு-Field officer, Accountant

வேலைவாய்ப்பு

Field officer(வெளிக்கள உத்தியோகத்தர்)

Accountant(Male)
~அனுபவமுள்ள Accountant தேவை
~கணினி அனுபவம் தேவை
~தங்குமிடம் இலவசம்

பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்(Security)
பிரபல அரிசி ஆலை ஒன்றிற்கு பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர் உடன் தேவை
~இருவர் கொண்ட குடும்பம் விரும்பத்தக்கது
~தங்குமிடம் இலவசம்

தகைமைக்கேற்ப சிறந்த சம்பளம் வழங்கப்படும்

Location :
Kilinochchi

Contact :
+94 77 772 2305

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *