வேலைவாய்ப்பு-House keepers, Electrician

வேலைவாய்ப்பு
House keepers
Electrician
Plumbers

இடம்
வெள்ளவத்தை

தகமை
வெள்ளவத்தை விடுதி ஒன்றிற்கு அடுக்குமாடி பராமரிப்பாளார்,இலக்ரீசியன்,பிலம்பர் அனுபவமுள்ள ஆண்கள் தேவை.

வயது
18-50

தொடர்புகளுக்கு
0773725589

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *