வேலைவாய்ப்பு-Mobile Repair

வேலைவாய்ப்பு
தொலைபேசி திருத்துனர் (Mobile Repair)

இடம்
யாழ்ப்பாணம்(Yarl Phone Shop)

அனுபவம்
போன் கடையில் வேலை செய்த அனுபவம் உள்ள ஒருவர் தேவை

தொடர்புகளுக்கு 😘
Yarl Phone Shop
0773611282

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *