வேலைவாய்ப்பு-அலுவலக உதவியாளர் (பெண்)

JOB VACANCY

கிளி நொச்சியில் இயங்கும் பிரபல விநியோக நிறுவனம் ஒன்றிற்கு வெற்றிடங்கள் கோரப்படுகின்றன.

அலுவலக உதவியாளர் (பெண்)

தகமை
MS Office தெரிந்திருத்தல் வேண்டும்.
கிளிநொச்சியை அண்மித்தவர்கள் விரும்பத்தக்கது.

தொடர்புகளுக்கு:
0771880117

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *