வேலைவாய்ப்பு-Restaurant Vacancy

Restaurant Vacancy

Part Time/ Full Time

Waiter-(உணவு பரிமாறுபவர்)
Cleaner-(துப்பரவு பணியாளர்)

Staff :
Male/ Female

புதிதாக ஆரம்பித்த உணவகத்தில் வேலைவாய்ப்பு

Location :
Navalar Road, Jaffna

Contact :
0762931807

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *