வேலைவாய்ப்பு-Sales assistant, Delivery assistant

யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள பிரபலமான மருந்தகம் ஒன்றுக்கு பின்வரும் பதவிகளுக்கு ஊழியர்கள் தேவை.

1. sales assistant
Male or female

2. Delivery assistant
Male

3. Data entry operator
Gender :-Female

4. Cleaning staff

சம்பளம் பேசி தீர்மானிக்கப்படும்.

தொடர்புகளுக்கு :-
0752217661

Monday – Saturday (9.00 am-6.00pm) only

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *