தனியார் வகுப்பு ஆசிரியர்கள் குறித்து முக்கிய அறிவிப்பு..!!

தென் மாகாண ஆளுநர் விலி கமகேவினால் அரச பாடசாலை ஆசிரியர்கள் நடத்தும் தனியார் வகுப்புகளில்,அவர்கள் கற்பிக்கும் பாடசாலை மாணவர்களை இணைத்துக்கொள்ள கூடாதென சுற்றறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த சுற்றறிக்கையை மீறும் ஆசிரியர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரித்துள்ளார்.

மத்திய, சப்ரகமுவ மாகாணங்களிலும் இந்த சட்டம் நடைமுறையிலுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *