பாடசாலை மாணவர்களை கருத்தில் கொண்டு கல்வி அமைச்சு எடுத்துள்ள நடவடிக்கை..!!மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தகவல்..!

கல்வி அமைச்சு பாடசாலை மாணவர்கள் பாடப்புத்தகங்களை பாடசாலைக்கு கொண்டு வருவதை குறைக்க புதிதாக நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.இதன்மூலம், மாணவர்கள் தங்களுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட “பயிற்சி புத்தகம்” தவிர வேறு எந்த பாடப்புத்தகங்களையும் பள்ளிக்கு எடுத்துச் செல்ல வேண்டியதில்லை.இதன்படி, பாடசாலை அதிபரின் நேரடிக் கண்காணிப்பில் மேற்கொள்ளப்படும் செயற்பாடுகளுக்கு கல்விச் செயலாளர் வசந்தா பெரேரா சில வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளார்.

பாடசாலை புத்தகப் பையின் பாரம் அதிகமாக இருப்பதால் மாணவர்கள் முதுகுத்தண்டு பாதிப்பு போன்ற பல்வேறு உடல் உபாதைகளுக்கு உள்ளாக வாய்ப்புள்ளதாக சுகாதார அமைச்சு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.எனவே மாணவர்களின் புத்தகப் பைகளின் எடையைக் குறைப்பது தொடர்பில் கல்வி அமைச்சின் கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.அத்துடன், அதன் ஒரு நடவடிக்கையாக தெரிவு செய்யப்பட்ட பாடப்புத்தகங்களை தொகுதிகளாக அச்சிடுவதற்குத் தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *