பாடசாலை கல்வி முறைகளில் மார்ச் மாதம் முதல் வரவிருக்கும் புதிய திட்டம்..!!

தகவல் தொழில்நுட்ப பாடத்துடன் செயற்கை நுண்ணறிவும் (AI) தரம் 8 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட தரங்களுக்கு பாடசாலைகளில் அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளது. கல்வி அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜயந்த குறித்த தகவலை அறிவித்துள்ளார். மார்ச் 19 முதல் 20 பாடசாலைகளில் இதற்கான முன்னோடித் திட்டம் ஆரம்பிக்க படவுள்ளதாக கல்வி அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.மேலும் அவர் கருத்து தெரிவிக்கையில், இந்த பணிக்காக ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும், அடுத்த ஆண்டு நாடு முழுவதும் இது நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

எதிர்காலத்தில், நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் அவர்களின் திறன்கள் மற்றும் விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப அவர்களின் எதிர்கால இலக்குகளை அடைவதற்குத் தேவையான பின்னணி வழங்கப்படும் என கல்வி அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜயந்த தெரிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *