இலங்கை மின்சாரசபை மக்களுக்கு விடுத்துள்ள அறிவிப்பு..!!

இலங்கை மின்சாரசபை நாட்டில் சட்டவிரோதமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள மின்வேலி மற்றும் மின் இணைப்புகள் குறித்து முறைப்பாடு செய்வதற்கு அவசர தொலைபேசி இலக்கத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.இதன்படி 1987 என்ற அவசர இலக்கத்தின் ஊடாக இலங்கை மின்சார சபைக்கு உடனடியாக அறிவிக்குமாறு இலங்கை மின்சார சபை மக்களைக் கோரியுள்ளது.அறிக்கையொன்றினை வெளியிட்டு இலங்கை மின்சார சபை இதனை குறிப்பிட்டுள்ளது.

இதன்படி, 2023 ஆம் ஆண்டில் சட்டவிரோத மின்வேலிகள் காரணமாக சுமார் 50 யானைகள் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் இலங்கை மின்சார சபை தெரிவித்துள்ளது.பல்வேறு மனித நடவடிக்கைகளினால் 2023 ஆம் ஆண்டு 474 காட்டு யானைகள் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.இலங்கையில் சுமார் 6,000 காட்டு யானைகள் வசித்து வரும் நிலையில் இந்த மரணங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாக இலங்கை மின்சார சபை சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.இந்த சட்டவிரோத செயற்பாடுகளை தடுக்கும் வகையில் 1987 என்ற அவசர இலக்கத்தின் ஊடாக இலங்கை மின்சார சபைக்கு உடனடியாக அறிவிக்கப்பட வேண்டும் என இலங்கை மின்சார சபை மக்களை வலியுறுத்தியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *