வேலைவாய்ப்பு-Accountant, Security Boy, Auditor

Private Company Vacancy

Staff: Male

1.Accountant

Our Specified Requirements:-
Computer knowledge
Experience in relevant field
கிளிநொச்சி மாவட்டம் விரும்பத்தக்கது
Salary :-50,000 -75,000

2.Security Boy

relevant qualification and skills
தங்குமிட வசதி உண்டு-கிளிநொச்சி மாவட்டம் விரும்பத்தக்கது
Work time:24 hours
Salary : Interview

3.வெளிக்கள உத்தியோகத்தர்

Salary + Motor Bike +உணவு + எரிபொருள் வழங்கப்படும்
கிளிநொச்சி, முல்லைதீவு மாவட்டம் விரும்பத்தக்கது
Salary :-75,000-100,000

4.Auditor

Our Specified Requirements:-
Experience in relevant field
கிளிநொச்சி, முல்லைதீவு மாவட்டம் விரும்பத்தக்கது
Salary :- Interview

Location – Kilinochchi
Contact:- (+94)777722305

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *