சமையல் vacancy

வவுனியா கூமங்குளத்தில் இயங்கும் உணவகம் ஒன்றிற்கு

* கொத்து வகைகள்

* சோட்டீஸ்

செய்ய கூடிய நபர் வேலைக்கு தேவை

சம்பளம் நேரில் பேசி தீர்மானிக்கலாம்

 

தொடர்புகளுக்கு

076 76 77 222 (WhatsApp)