வேலைவாய்ப்பு-(Cashier, waiter, kitchen helper)

HOTEL VACANCY

Cook – Rotti Maker
waiter
Cashier
kitchen helper
Cleaner

சமையல்காரர்
பணியாள்
காசாளர்
சமையலறை உதவியாளர்
சுத்தம் செய்பவர்

Requirements
Completed Food and Beverage Course priority
Work Location is in Jaffna
Free Food and Accommodation will be provided

பணியிடம் யாழ்ப்பாணம்
இலவச உணவு மற்றும் தங்குமிடம் வழங்கப்படும்

Interview :
Contact to +(94)779507751 for interview information

Salary :
Interview

Contact:-
(+94)779507751