உடனடி வேலைவாய்ப்பு-Accounts Clerk

உடனடி வேலைவாய்ப்பு‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍..
பதவி ~ Accounts Clerk
இடம்‍ ~ யாழ்ப்பாணம்
முகவரி ~ VCON IT Park (PVT) LTD,
இல-100, ஸ்டான்லிரோட்,
யாழ்ப்பாணம்.

1.பாலினம்‍(Gender)‍~ பெண்(Female)

2.தகமை(Qualification) ~ 1.கா.பொ.த உயர்தரம் வணிகம்(G. C. E A/L Commerce ) (வேலை அனுபவம் இருந்தால் வணிகப்பிரிவு -கட்டாயமில்லை)
2.அடிப்படை கணக்கு அறிவு(Basic Accounts Knowledge)
3.அடிப்படை கணினி அறிவு(Basic Computer Knowledge)
4.அடிப்படை ஆங்கில அறிவு(Basic English Knowledge)

3.சம்பளம்(Salary) ~ Interview (கவர்சிகரமான சம்பளம் மற்றும் இதர சலுகைகள்)

  • ஆர்வமுள்ளவர்கள் what’s up இலக்கத்திற்கு உங்கள் சுயவிபர கோவையை அனுப்பவும்
    0770347899

    தொடர்புகளுக்கு
    0773767899
    0212211818