வேலைவாய்ப்பு-Advisor, Senior Advisor, Business Executive

VACANCY

Advisor
Senior Advisor
Business Executive

Our Specified Requirements:-
~நிறுவனத்தில் படிப்பினை மேற்கொண்டபடி பகுதி நேரமாகவும் வேலை செய்யும்
சந்தர்ப்பம்
~வெளிநாட்டு சுற்றுலாக்கள்(Singapore, Bangkok, Malaysia, India)
~அமெரிக்கா தர சான்றிதல்கள்(MDRT)
~வெளிநாட்டில் வேலை செய்யக்கூடிய அனுபவத்தினை பெற்றுக்கொள்ளலாம்

இந்த நேர்முகத் தேர்வுக்கு வருகை தரும் போது BIO Data, O/L Result sheet, NIC copy ஆகியவற்றை கொண்டுவருமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

Salary:-
Interview

Location –
Jaffna

Contact:-
+(+94)776593812