வேலைவாய்ப்பு- Beauty Saloon

Beauty Saloon

கொழும்பு வெள்ளவத்தையில் உள்ள Beauty Saloon ஒன்றிற்கு Pedicure. Manicure செய்வதற்கு பெண்கள் தேவை

அனுபவம் இல்லாதவர்களும் தொடர்பு கொள்ளலாம்

Salary :
Interview

Location –
Colombo

Contact:-
+(94)71 322 3456