வேலைவாய்ப்பு-(LG, ABANS, SINGER)

வேலைவாய்ப்பு
~LG, ABANS, SINGER

~காட்சி அறைகளுக்கு வேலையாட்கள் தேவை

தகமை
~தமிழ் மொழியில் தேர்ச்சி பெற்றவராக இருத்தல் வேண்டும்
~17‍ தொடக்கம் 28 வயதிற்கு உட்பட்டவராக இருத்தல் வேண்டும்

இடம்
~கொழும்பு
~கண்டி
~ஹட்டன்
~மட்டகளப்பு
~யாழ்ப்பாணம்

Send your CV on  WhatsApp
~0770118534