வேலைவாய்ப்பு-Office Assistant (Female)

JOB VACANCY

Office Assistant (Female)

Qualification:
O/L Completed
தங்குமிட வசதி உண்டு
தங்கி நின்று கல்வி கற்பவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்

Age :
18+

Salary:
Interview

Location:
Jaffna

Contact:
0762931807