வேலைவாய்ப்பு- Accountant

Sivaguru hardware Company

Staff:
Male

Accountant

Our Specified Requirements:-
Computer knowledge
Experience in relevant field

கவர்ச்சிகரமான சம்பளம் வழங்கப்படும்

கிளிநொச்சி மாவட்டம் விரும்பத்தக்கது

Location –
Kilinochchi

Contact:-
(+94)777722305