வேலைவாய்ப்பு-Aluminum fitting

VACANCY

கொழும்பில் அலுமினிய Fitting வேலைத் தளத்திற்கு அனுபவமுள்ள வேலையாட்கள் தேவை

Casement Windows
100mm Sliding Door
Kitchen Cupboards

சுயமாக செய்யக்கூடியவர்கள் தொடர்பு கொள்ளவும்

Salary :
80,000/=

இடம்:-
Colombo

Contact:
077 879 6620