வேலைவாய்ப்பு-Digital Marketing Assistant, Seller

VACANCY

Digital Marketing Assistant(Male)
Seller(Male/Female)

Our Specified Requirements:-
Relevant qualification and skills

யாழ் நகரில் இயங்கும் எமது புடைவைக் காட்சியறைக்கு பொருத்தமான ஊழியர்கள் தேவை

Salary :-
Interview

Location:-
Jaffna

Contact:-
+(94)762931807