வேலைவாய்ப்பு-Digital Printing Machine Operator

வேலைவாய்ப்பு
கொட்டாஞ்சேனையில் அமைந்துள்ள Digital Printing office க்கு Digital Printing Machine Operator தேவை

தகமை
ஓரளவு Graphic designing தெரிந்து இருந்தால் விரும்பத்தக்கது.
சம்பளம் பேசித் தீர்மானிக்கப்படும்.

தொடர்புகளுக்கு
0777322133/0781837084

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *