வேலைவாய்ப்பு- Driver

FACTORY VACANCY

Driver

அச்சுவேலியில் இயங்கிவரும் தொழிற்சாலை ஒன்றிற்கு சாரதி தேவை.

~AD License வைத்திருத்தல் வேண்டும்.

~அச்சுவேலியில் இருந்து கொழும்பு வரையான பாதை அனுபவம் இருத்தல் வேண்டும்.

Location:
அச்சுவேலி

தொடர்புகளுக்கு :-
0771298168