வேலைவாய்ப்பு-முகாமையாளர்

JOB VACANCY

முகாமையாளர்

யாழ் நகரிலுள்ள சுற்றுலா விடுதி ஒன்றிற்கு இரவு நேர முகாமையாளர் தேவை.

இடம்‍:
யாழ்ப்பாணம்

தொடர்புகளுக்கு :
0777222715