வேலைவாய்ப்பு-முன்பள்ளி ஆசிரியர்

வேலைவாய்ப்பு

~முன்பள்ளி ஆசிரியர்

தகமை
~முன்பள்ளி டிப்ளோமா சான்றிதழ்
~வவுனியாவை வசிப்பிடமாக கொண்டோர்.

தகமை உடையோர்
~0776550623 எனும் இலக்கத்திற்கு WhatsApp மூலம் விண்ணப்பிக்கவும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *