வேலைவாய்ப்பு-Room Boy

வேலை வாய்ப்பு

அறை பராமரிப்பாளர் (Room Boy)

வயது: –
19-35

பால் :
ஆண்

(தங்குமிடம் , சாப்பாடு இலவசம்)
தங்கியிருந்து வேலை பார்ப்பவராக இருத்தல் வேண்டும்.

சம்பளம் –
நாளொன்றுக்கு 1500/-

வேலை இடம் :
நாவற்குழி

தொடர்புகளுக்கு :
0779912628