வேலைவாய்ப்பு‍- Security Boy

வேலைவாய்ப்பு‍

Rice Mill

Work
~Security Boy

Qualification
~Security Boy relevant qualification and skills

~தங்குமிட வசதி உண்டு-கிளிநொச்சி மாவட்டம் விரும்பத்தக்கது

Work time
~24 hours

Salary
~Interview

Location
~Kilinochchi

Contact
~(+94)777722305