வேலைவாய்ப்பு- Worker need

JOB VACANCY

Worker need

~கொக்குவிலில் இயங்கிவரும் பான்சி கடை ஒன்றிற்கு வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை. வாகனம் ஓடத் தெரிந்தவர்களுக்கு    முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.(Light Vehicle)

~அடிப்படைச் சம்பளம் 35.000

Location:
Jaffna

Contact:
0762931807