பல மில்லியன் ஆண்டுகள் பழமையான விலங்கு ஒன்றின் அமைப்பு கண்டுபிடிப்பு..!!

ட்ரேகன் போன்ற விலங்கின் அமைப்பொன்று சீனாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இது சுமார் 240 மில்லியன் ஆண்டுகள் பழமையானது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.இந்த அமைப்பு 2003 ம் ஆண்டு முதன்முதலில் தெற்கு சீனாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்தனர் .

டிராகன் போன்ற விலங்கின் அமைப்பு 16 அடி நீளம் கொண்டது என்றும் இது கடந்த காலத்தில் வாழ்ந்த நீர்வாழ் உயிரினம் என்றும் விஞ்ஞானிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.இந்து விலங்கின் கழுத்தைப் பார்க்கும் போது, அது டிராகன் விலங்கு என்று நம்பப்படுகிறது.இந்த விலங்கு அறிவியல் ரீதியாக “டைனோசெபலோசரஸ் ஓரியண்டலிஸ்” என்று அழைக்கப்படுகிறது.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *