வேலைவாய்ப்பு- Cashier(Female)

RESTAURANT VACANCY

Cashier(Female)

பெண்களுக்கு பிரத்தியோகமான தங்குமிட வசதி, உணவு வசதிகள் வழங்கப்படும்

Salary :
Interview

Location :
A9 Road, Kanagarayankulam, Vavuniya

Contact :
0762931807

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *