வேலைய்வாய்ப்பு-Customer Care Executives

வேலைய்வாய்ப்பு
~Customer Care Executives

இடம்
~வவுனியா
~UK வை தலைமையகமாகக் கொண்டு இயங்கும் Xeat நிறுவனத்தின் வவுனியா கிளைக்கு திறமையானவர்கள் தேவை.

தகமை
~சிங்களம், தமிழ், ஆங்கிலம் தெரிந்தவராக இருத்தல் அவசியம்.

~தங்குமிட வசதி உண்டு.
~நாட்டின் எப்பகுதியிலிருந்தும் விண்ணப்பிக்கலாம்.

WhatsApp ஊடாக விண்ணப்பிக்கவும்
~0760112067
~0760112069